Droit de rétraction

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggestuurd of omgeruild voor een ander artikel. .

De klant kan het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos samen met het ingevulde retourformulier (die bij de bestelling was gevoegd) om dan te verzenden aan volgend retouradres:

New Paris Londres Lippenslaan 314 8300 Knokke.

De kosten voor de retourzending zijn ten laste van de klant. Hiertoe dient het juiste adres op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor en op kosten van de koper verzonden. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.

 

Heeft u een klacht over een aankoop maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via het Europees platform voor de regeling voor onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen.

Het adres van deze website is:

http://ec.europa.eu/odr/

Via deze website ontwikkeld door de Europese Commissie kunnen u en de ondernemer een geschillenorgaan zoeken en vervolgens de procedure doorlopen om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Belangrijk: U kunt dit systeem alleen gebruiken voor klachten over aankopen via het internet.